Facebook Castellano Llibreria Mitjans Localització
Google Maps
Liberdrac

Prestacions diverses

1Servei d’encàrrecs de llibres no disponibles a la llibreria (avís automàtic de recepció per SMS).

2Servei de recerca per Internet de llibres tècnics (universitaris, etc.)

3Reserva anticipada de novetats editorials

4Reserva anticipada de Llibres de text.

5Informació bibliogràfica (Internet, butlletins, etc.)

Altres serveis

1Secció de papareria

2Premsa diaria i setmanal, revistes

3Servei de fotocòpies (negre i color)

4Servei de fax